år sedan start

medlemmar

aktiviteter om året

Om Värö-Veddige Företagarförening

INFORMATION OM VÄRÖ-VEDDIGE FÖRETAGARFÖRENING Värö-Veddige Företagarförening (VVFF) har idag 156 medlemmar.

PÅVERKAN PÅ POLITIKER OCH ANDRA BESLUTSFATTARE. Politiker lyssnar inte på en enstaka gnällspik. Det är inte vår målsättning att vara en grupp gnällspikar. Vi vill vara steget före och föreslå politiker och andra beslutsfattare, vad de skall ta upp för ärendet på sitt bord. Ju större grupp, ju mer lyssnar man på oss. Det är bra, att vi representerar två gamla kommundelar. Då blir vi inte ”bypolitiker”, som bara ser till sin by.

REFERENSGRUPP. Både politikerna i Varbergs kommun och projekterare i Trafikverket har uppmärksammat vårt engagemang. Det var vi, som grävde fram det gamla projektet ”Ombyggnaden av väg 41 ”. Där har vi arbetat målmedvetet ett antal år och vi ser i dag resultatet. Vägen förbi Veddige är klar. Nu återstår arbetet med sträckningen Derome – Berghem.

LOKALA POLITIKER. Våra lokala politiker matar vi med förslag till motioner till Kommunfullmäktige. Ett exempel på detta är Strandpromenaden i Veddige. Här har vi nu en fin promenad. I Bua har liknande ärendet körts fram av den lokala föreningen Brygg Huset, som VVFF stöttat med support.

SAMARBETE. Genom stark samarbete med Veddige Vägförening har vi lyckats få Trafikverket att bygga den efterlängtade cykelbanan till Strängbetong. Genom samarbete med den lokala gruppen VeddigeVisionen har vi medverkat till att Veddige har fått en portal på internet (veddige.nu) samt en egen tidning, som kommer ut 4 gånger om året. Både hemsidan och tidningen sköts av föreningen VeddigeVisionen – våra medlemmar bidrar med artiklar och annonspengar.

FÖRETAGSBESÖK. Vi har besökt flera lokala företag, där företagsledaren berättat om sitt företag och sin affärsidé, exempelvis Derome AB, Eson Pac AB och Rolf Nilsson AB. Vi har förstås varit på våra större företag Värö Bruk och Ringhals AB. Ibland har vi besökt företag långt utanför gränserna, såsom Volvo i Göteborg och Pilkington i Halmstad. Vid sådana resor brukar vi avsluta det hela med trevlig samvaro på någon restaurang.

KULTUR OCH SPEKULATION. Den 8 mars år 2002 besökte vi ”Ostindiefararen Götheborg”. Besöket avslutades med trevlig middag på Dockside Cafe & Krog. För de mer spekulativa brukar vi varje höst ordna en resa till Åby, där vi spelar bort pengar, medan vi äter en god måltid. UTBILDNING. Vårt engagemang för utbildning har varit svagt. Vi anser, att varje branschorganisation sköter detta bättre än vi. Vi har dock ordnat ett par nybörjarkurser för småföretagare, som vill lära sig grunderna, när det gäller datorer.

FÖRELÄSARE. Vi har haft några intressanta föredragshållare. Tyvärr är de, som är bra, ganska dyra. Med fler medlemmar kan vi åstadkomma mera. Det behöver inte vara tråkiga ekonomer. Det kan vara entusiaster, som åkt skidor över Nordpolen eller seglat ensamma runt jorden. Vi behöver fler entusiaster.

FESTER OCH SAMVARO. Livet är inte bara arbete. I samband med årsmöten ordnar vi ofta någon trevlig fest, där medlemmarna får tillfälle att umgås under gemytliga former. 2012 firade vi 40-års jubileum på Ästad Gård med ca 60 deltagare. Ett mycket uppskattad besök. TILL SIST. VVFF är ingen sammanslutning för inbördes beundran. Som torde framgå av ovanstående utplock, arbetar vi för att få ett bättre samhälle och gärna också bättre företag. Kom med i vår förening och torgför gärna Dina åsikter. Kanske har Du kreativa ideer, som Du kan dela med Dig av.

KONTAKTPERSONER INOM VVFF. Fd ordförande Bengt Sjögren 0708-169 452, och kassör Bo Emanuelsson 0705-626 996.