Värö-Veddige Företagarföreningens styrelse 2016

Erik Hellberg

Erik Hellberg

ordförande

Bo Emanuelsson

Bo Emanuelsson

kassör

Karl-Erik Andersson

Karl-Erik Andersson

Hans-Olof Nilsson

Hans-Olof Nilsson

vice ordförande

Hans-Erik Bengtsson

Hans-Erik Bengtsson

vice sekreterare

Jan Werdelin

Jan Werdelin

sekreterare

Mattias Gustavsson

Mattias Gustavsson