Dagstur till ESS i Lund

ESS kan jämföras med ett stort mikroskop, där man studerar olika material – plaster, läkemedel, metaller och skräddarsydda material – på molekylär nivå med hjälp av neutroner. ESS kommer att vara särskilt lämpad för forskning om komplexa biologiska material och för forskning inom ingenjörsteknik, som hållfasthet, katalysatorer, flygplansvingar, bilmotorer och kraftverk. För att förstå hur metaller, kemikalier eller levande celler är uppbyggda, måste man studera dem på atomnivå. Och till det räcker inte vanliga mikroskop. I stället använder man sig av neutroner som bestrålar det som ska studeras. Ju tätare skur av neutroner desto bättre blir bilden.
I ESS kommer man att använda så kallad spallation för att åstadkomma neutronflödet. Spallation innebär att man bombarderar en tungmetall med protoner och då lossnar neutronerna från atomkärnorna. Processen kommer att ske i en över 500 meter lång tunnel.

Sommaren 2014 togs första spadtaget och 2019 ska de första neutronerna produceras. När anläggningen är i full drift en bit in på 20- talet kommer två-tre tusen gästforskare att utföra experiment på ESS. Intill ESS ligger Max IV – ett nästan lika imponerande bygge som invigdes förra året. Även där pågår materialforskning på atomnivå, men genom en annan metod. Man använder något som kallas synkrotonljus – ljus som är intensivare än något annat i världen. Med den kan man studera detaljer som inte kan ses på något annat sätt. Också denna anläggning kommer att locka tusentals forskare från hela världen och man kan med fog påstå att Lund är partikelforskningens Mekka.
Max IV kommer vi inte att besöka men vi kommer att köra förbi anläggningen på vår rundtur.

Med bussen kommer vi att se en del av omgivningarna och den nya stadsdel -Science Village – som Lunds kommun planerar att bygga intill forskningsanläggningarna.

Gratis

Logga in