Om Värö-Veddige Företagarförening

Värö-Veddige Företagarförening (VVFF) har idag 156 medlemmar.

Ordnar kulturella evenemang för alla intressen.

Den 8 mars år 2002 besökte vi ”Ostindiefararen Götheborg”. Besöket avslutades med trevlig middag på Dockside Cafe & Krog. För de mer spekulativa brukar vi varje höst ordna en resa till Åby, där vi spelar bort pengar, medan vi äter en god måltid.

Arbetar för att få ett bättre samhälle och gärna också bättre företag.

Politiker lyssnar inte på en enstaka gnällspik. Det är inte vår målsättning att vara en grupp gnällspikar. Vi vill vara steget före och föreslå politiker och andra beslutsfattare, vad de skall ta upp för ärendet på sitt bord. Ju större grupp, ju mer lyssnar man på oss. Det är bra, att vi representerar två gamla kommundelar. Då blir vi inte ”bypolitiker”, som bara ser till sin by.

Bjuder in intressanta föreläsare som inspirerar till nya möjligheter.

Vi har haft några intressanta föredragshållare. Tyvärr är de, som är bra, ganska dyra. Med fler medlemmar kan vi åstadkomma mera. Det behöver inte vara tråkiga ekonomer. Det kan vara entusiaster, som åkt skidor över Nordpolen eller seglat ensamma runt jorden. Vi behöver fler entusiaster.

Besöker lokala företag och lyssnar på deras framgångar eller utmaningar.

Vi har besökt flera lokala företag, där företagsledaren berättat om sitt företag och sin affärsidé, exempelvis Derome AB, Eson Pac AB och Rolf Nilsson AB. Vi har förstås varit på våra större företag Värö Bruk och Ringhals AB. Ibland har vi besökt företag långt utanför gränserna, såsom Volvo i Göteborg och Pilkington i Halmstad. Vid sådana resor brukar vi avsluta det hela med trevlig samvaro på någon restaurang.

Samarbetar intensivt med våra övriga lokala föreningar.

Genom stark samarbete med Veddige Vägförening har vi lyckats få Trafikverket att bygga den efterlängtade cykelbanan till Strängbetong. Genom samarbete med den lokala gruppen VeddigeVisionen har vi medverkat till att Veddige har fått en portal på internet (veddige.nu) samt en egen tidning, som kommer ut 4 gånger om året. Både hemsidan och tidningen sköts av föreningen VeddigeVisionen – våra medlemmar bidrar med artiklar och annonspengar.

Lämnar förslag till våra lokala politiker – eller motionerar vi själva om så önskas.

Politiker lyssnar inte på en enstaka gnällspik. Det är inte vår målsättning att vara en grupp gnällspikar. Vi vill vara steget före och föreslå politiker och andra beslutsfattare, vad de skall ta upp för ärendet på sitt bord. Ju större grupp, ju mer lyssnar man på oss. Det är bra, att vi representerar två gamla kommundelar. Då blir vi inte ”bypolitiker”, som bara ser till sin by.

Referensgrupp mellan politiker, företagare och invånare i viktiga beslut.

Både politikerna i Varbergs kommun och projekterare i Trafikverket har uppmärksammat vårt engagemang. Det var vi, som grävde fram det gamla projektet ”Ombyggnaden av väg 41 ”. Där har vi arbetat målmedvetet ett antal år och vi ser i dag resultatet. Vägen förbi Veddige är klar. Nu återstår arbetet med sträckningen Derome – Berghem.

Logga in