1. Vi har ett nära samarbete med Varbergs Kommun.
  2. Arbeta vidare med ombyggnad RV41 Derome – länsgränsen.
  3. Vi skriver en skrivelse till Varbergs Kommun angående en förlängning av Strandpromenaden i Veddige.
  4. Vi arbetar för en bättre tillgång till villa- och industritomter i Värö och i Veddige.
  5. Vi följer arbetet med Sjöaremossens isbanans takläggning.
  6. Vi arbetar för en pendelstation i Limabacka.
  7. Årsmöte 9 april (se separat kallelse).
  8. Resa till Visingsö och Östergörtland (se separat inbjudan).