Lämnar förslag till våra lokala politiker – eller motionerar vi själva om så önskas.

Politiker lyssnar inte på en enstaka gnällspik. Det är inte vår målsättning att vara en grupp gnällspikar. Vi vill vara steget före och föreslå politiker och andra beslutsfattare, vad de skall ta upp för ärendet på sitt bord. Ju större grupp, ju mer lyssnar man på oss. Det är bra, att vi representerar två gamla kommundelar. Då blir vi inte ”bypolitiker”, som bara ser till sin by.

Logga in