Referensgrupp mellan politiker, företagare och invånare i viktiga beslut.

Både politikerna i Varbergs kommun och projekterare i Trafikverket har uppmärksammat vårt engagemang. Det var vi, som grävde fram det gamla projektet ”Ombyggnaden av väg 41 ”. Där har vi arbetat målmedvetet ett antal år och vi ser i dag resultatet. Vägen förbi Veddige är klar. Nu återstår arbetet med sträckningen Derome – Berghem.

Logga in